NewLife Software

RSS Feeds


feedWilt u het nieuws, de activiteiten, of andere actuele onderwerpen van deze site niet missen, maar u hebt geen tijd om iedere dag langs al die pagina's te gaan? Dan kunt u een abonnement nemen op deze onderdelen van de site, mits u beschikt over een moderne browser (zoals Internet Explorer 7 of 8 of Firefox 3).

Deze site beschikt over een zogenaamde "Feed" (of RSS-feed) voorziening (spreek uit: fied). Hiermee kan uw browser zich "abonneren" op onderdelen van deze site en automatisch nieuw nieuws, nieuwe activiteiten, etc. ophalen.

Wat is het?

Normaal stuurt de webserver de gegevens als tekst met opmaak naar uw browser. Uw browser kan dan geen onderscheid maken tussen nieuwsberichten of een agenda-item. Dat moet u zelf doen.

Via de feed-functie, stuurt de webserver de gegevens zonder opmaak, maar met extra informatie. Hiermee kan de browser een deel van uw taak overnemen. De browser bepaalt hoe en welke gegevens getoond worden, normaliter in een overzichtsscherm van berichten. Hierin selecteert u het bericht dat u wilt lezen en met een klik komt u bij het betreffende bericht op de site. Er zijn overigens ook speciale feed reader-programma's en -websites waar u uw feeds kunt registreren.

Waar vind ik de feeds?

Ga naar het betreffende onderdeel, bijvoorbeeld naar Laatste nieuws. In sommige browsers zal in dat geval een feed-knopje actief worden, waarmee u zich op dat onderdeel kunt abonneren. in ieder geval een hyperlink (rode tekst), genaamd "feed", met dezelfde functie. En onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de onderdelen van de site met feed-functie. U kunt hier ook naar keuze meerdere onderdelen tegelijk selecteren en in ייn feed registreren.

Hoe werkt het?

Eigenlijk is zo'n abonnenment een slimme variant op het welbekende lijstje favorieten of bookmarks. Klik op de "feed"-knop van het gewenste onderdeel, bijvoorbeeld bij Laatste nieuws. De browser toont dan de gegevens van het onderdeel (de koppen van de nieuwsberichten) in een eigen opmaak. Ook heeft u dan de mogelijkheid het abonnement in te stellen. De manier verschilt per browser, maar meestal is een enkele klik voldoende.

Hiermee heeft u het laatste nieuws geregistreerd als "feed". De browser zal regelmatig dit onderdeel controleren op nieuwe gegevens en u daarop attenderen. U kunt de feed-instellingen ook aan uw eigen wensen aanpassen, of weer verwijderen.

Meer informatie over feeds vindt u in http://nl.wikipedia.org/wiki/Webfeed [http://nl.wikipedia.org/wiki/Webfeed]. Voor de technici onder u, deze site levert Atom 1.0 feed-bestanden.


Hieronder vindt u een overzicht van de onderdelen met feed-voorziening. U kunt afzonderlijke feeds instellen: klik dan op het feed-icoontje van het betreffende onderdeel. U kunt ook een feed samenstellen uit meerdere onderdelen. Selecteer dan met vinkjes de betreffende onderdelen en klik onderaan op Abonneer!